Održali smo polaganje za pojaseve

Utorak, 21.12.2021.

U nedjelju, 19.12.2021. u dvorani Žatika, Karate klub Finida iz Poreča održao je polaganje za učenička karate zvanja (kyu zvanja), odnosno polaganje za početničke i više pojaseve.

Ispit, kome je pristupilo ukupno 36 kandidata, članova Karate kluba Finida, održao je licencirani ispitivač Hrvatskog karate saveza, Mirko Banović 5.Dan uz asistenciju trenera Amira Rešidovića.

Za bijelo-žuti pojas polagalo je 5 članova, za žuti 5 članova, za narančasti 6 članova, za crveni 8 članova, za zeleni 5 članova, za plavi 4 člana, za smeđi 2 člana i za smeđe-crni 1 član.

Svi članovi su uspješno položili za navedene pojaseve, te će im biti uručene odgovarajuće diplome Hrvatskog karate saveza.

Sljedeći članovi uspješno su položili za pripadajuća zvanja:


Bijelo-žuti pojas (9.kyu)

1. ŠIPURA FRAN
2. VESNAVER NEO
3. JUGOVAC MATE
4. FILIPOVIĆ VIKTORIJA
5. KORUNIĆ KORINA

Žuti pojas (8. kyu)

1. ČENDAK LAURA
2. SELAR DIEGO
3. ŠEHANOVIĆ VITO
4. MILIĆ ANGELINA
5. SELIMI RUBI

Narančasti pojas (7. kyu)

1. ŠTIFANIĆ TINA
2. BANJAC ROCCO
3. JOZIĆ EVA
4. HODŽIĆ SENAD
5. ČALIĆ ALEX
6. ČALIĆ LEO

Crveni pojas (6. kyu)

1. PUŠKARIĆ PAOLA
2. LACMANOVIĆ TINA
3. ZRILIĆ ADRIAN
4. NANNICINI BRUNO
5. ŠTIFANIĆ JAN
6. STANIK ELLENA
7. PAULOVIĆ LUNA
8. ĆURKO FILIP

Zeleni pojas (5. kyu)

1. ŠKOFIĆ SARA
2. ŠOLAJA LEAN
3. LACMANOVIĆ LANA
4. MEŠIĆ IRMA

Plavi pojas (4. kyu)

1. PUŠKARIĆ PETAR
2. KADUM LANA
3. VLADUŠIĆ MILE
4. MATOŠEVIĆ PETROVIĆ ANA

Smeđi pojas (2. Kyu)

1. JURCAN EMILI
2. OŠTIR GALEN

Smeđe - crni pojas (1. Kyu)

1. BAF NIKA