Održali smo polaganje za učeničke pojaseve

Srijeda, 23.06.2021.

U ponedjeljak, 21.06.2021. u dvorani Palestra , Karate klub Finida iz Poreča održao je polaganje za učenička karate zvanja (kyu zvanja), odnosno polaganje za početničke i više pojaseve.

Ispit, kome je pristupilo ukupno 24 kandidata, članova Karate kluba Finida , održao je licencirani ispitivač Hrvatskog karate saveza, Mirko Banović 5.Dan.

Za bijelo-žuti pojas polagao je 1 član, za žuti 4 člana, za narančasti 8 članova, za crveni 4 člana, za zeleni 2 člana, za plavi 4 člana i za smeđi 1 član.

Svi članovi su uspješno položili za navedene pojaseve, te će im biti uručene odgovarajuće diplome Hrvatskog karate saveza.

Sljedeći članovi uspješno su položili za pripadajuća zvanja:


Bijelo-žuti pojas (9.kyu)

1. MEŠIĆ NINA

Žuti pojas (8. kyu)

1. MEŠIĆ MARIJAN
2. ŠTIFANIĆ TINA
3. BANJAC ROCCO
4. MARASTON TINA

Narančasti pojas (7. kyu)

1. NANNICINI BRUNO
2. ŠTIFANIĆ JAN
3. STANIK ELLENA
4. PAULOVIĆ LUNA
5. ĆURKO FILIP
6. ĆURKO PATRICK
7. PUŠKARIĆ PAOLA
8. LACMANOVIĆ TINA

Crveni pojas (6. kyu)

1. ARIZANOVIĆ NINA
2. ŠOLAJA LEAN
3. ŠKOFIĆ SARA
4. LACMANOVIĆ LANA

Zeleni pojas (5. kyu)

1. KOS KARLO
2. KOS NICOLAS

Plavi pojas (4. kyu)

1. JOZIĆ LUCIJA
2. RAMAJA EVA PAOLA
3. RADOVAN CINTYA
4. RADOVIĆ KATE

Smeđi pojas (2. Kyu)

1. BAF NIKA