U petak smo održali polaganje za učenička zvanja

Utorak, 04.06.2019.

U petak, 31.05.2019. u dvorani Palestra, Karate klub Finida iz Poreča održao je polaganje za učenička karate zvanja (kyu zvanja), odnosno polaganje za početničke i više pojaseve.

Ispit, kome je pristupilo ukupno 16 kandidata, članova Karate kluba Finida iz Poreča, održao je licencirani ispitivač Hrvatskog karate saveza, Mirko Banović 5.Dan, uz asistenciju trenera Stefana Banović 1.Dan.

I ovog puta ispitu je pristupilo 7 najmlađih članova (3-5 godina), odnosno članovi karate vrtića, koji su polagali za početnička i za viša učenička zvanja.

Za bijelo- žuti pojas polagalo je 6 članova , za žuti 3 člana, za narančasti 4 člana te za crveni 3 člana.

Inače, polaganje predstavlja demonstraciju znanja te se održava na način da svaki kandidat izvodi program polaganja za određeno karate zvanje, dok ispitivač ocjenjuje njegovu izvedbu. Program se sastoji od određenih karate tehnika i kata koje kandidat mora savladati prije samog polaganja. Svaki kandidat koji položi za određeno zvanje, stječe pravo na pripadajuću diplomu Hrvatskog karate saveza, koju je ispitivač dužan uručiti kandidatu nakon uspješno položenog ispita.

Komisija za pojaseve Hrvatskog karate saveza, svakog kandidata uvodi u službenu evidenciju nositelja zvanja u HKS-u. Karate zvanja dijele se na učenička i majstorska, a ista su podijeljena po svojevrsnim stupnjevima. Kod učeničkih to su: 9. kyu: bijelo-žuti pojas, 8. kyu: žuti pojas, 7. kyu: narančasti pojas, 6. kyu: crveni pojas, 5. kyu: zeleni pojas, 4. kyu: plavi pojas, 3. kyu: ljubičasti pojas, 2. kyu: smeđi pojas, 1. kyu: smeđe-crni pojas.

Svi članovi su uspješno položili za navedene pojaseve:

Bijelo – žuti pojas (9. kyu)

1. KRISTIJAN JANA
2. KRISTIJAN NINA
3. HODŽIĆ SENAD
4. ČALIĆ LEO
5. ČALIĆ ALEX
6. LONČAR BENJAMIN


Žuti pojas (8. kyu)

1. LACMANOVIĆ LANA
2. ŠKOFIĆ SARA
3. POTOČNJAK PAVAO DOMINIK


Narančasti pojas (7. kyu)

1. TROFIMOVA VIKTORIIA
2. ZRILIĆ ADRIAN
3. BIBAJ VALENTINA
4. MEŠIĆ IRMA


Crveni pojas (6. kyu)

1. PUŠKARIĆ PETAR
2. MATOŠEVIĆ PETROVIĆ ANA
3. ŠIPULJK MATE